İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Gümüşhane Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

GÜMÜŞHANE MERKEZ ÖZCAN MAHALLESİ'NDE BULUNAN ARTAN AFET KONUTLARININ SATIŞI İLANI 13 Eylül 2018

 

İLAN

 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

 

 

            1- Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Özcan Mahallesinde 7269 Sayılı Afetler Kanunu kapsamında yaptırılan afet konutlarından artarak boş kalan 4 adeti, yine aynı kanunun 3177 Sayılı Kanunla değiştirilen 31. maddesine istinaden çıkarılan Afetler Sebebiyle Edinilen Bina Arsa ve Arazilerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmenliğin 9. maddesi gereği satılacaktır. Konutların satış ihaleleri kendi hizalarında belirtilmekte olan tarih ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine gere Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

            2-İhale Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonca Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama ve Risk Azaltma Şube Müdürlüğünde yapılacaktır.

            3-İhaleye katılmak isteyenlerin ihale günü olan 20/09/2018 Perşembe günü saat 10:30’da kadar;

            a)-İhaleye girecekleri her konut için Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne geçici teminat tutarını yatırarak teminat alındı makbuzlarını, (Teminat tutarı için bankadan alınan teminat mektuplarıda geçerli sayılacaktır.)

            b)-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

            c)-Gerçek Kişilerin T.C. numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini sunmalarını, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerin İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri

            d)-İhaleye vekaleten katılacakların vekaletnamelerini İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

            e)-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Gümüşhane İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.

            f)-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir..

            g)-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatlerinden önce komisyona iletmesi şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

            ı)-Taşınmazların satış fiyatına KDV Dahil olup %25 peşin alınmak kaydıyla %20 faiz ve en çok 5 yıl vade uygulanabilir. Vadeli satışlarda taksitler aylık olarak belirlenir.

 

 

SATIŞ YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN

 

 

TAPU BİLGİLERİ

SATIŞ ŞARTLARI

İli

İlçesi

Mahallesi

Alanı (m²)

Ada no

Parsel no

Blok Adı

Bağ. Böl No

Peşin Fiyat (TL)

Geçici Teminatı (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

Gümüşhane

Merkez

Özcan

111,54

365

289

B1-2 Blok

28

120.000,00 TL

3.600,00 TL

20/09/2018

10:30

Gümüşhane

Merkez

Özcan

117,07

365

289

B1-3 Blok

16

125.000,00 TL

3.750,00 TL

20/09/2018

10:30

Gümüşhane

Merkez

Özcan

106,93

393

247

B1-4 Blok

18

135.000,00 TL

4.050,00 TL

20/09/2018

10:30

Gümüşhane

Merkez

Özcan

106,93

393

247

B1-4 Blok

25

130.000,00 TL

3.900,00 TL

20/09/2018

10:30